top of page

Global Protection Data Regulation

Uitgebreide privacyverklaring

SOLvzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.

SOLvzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Deze privacyverklaring is van toepassing op SOLvzw

SOLvzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die je ons verstrekt. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt kan je  contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:

SOLvzw, Dirk LAngenberg, info@solvzw.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben. Deze doeleinden zijn:

 • Het verzenden van e-nieuwsbrieven over onze werking en de resultaten

 • Het verzenden van uitnodigingen voor activiteiten

 • Het beheer van je online profiel door jou zelf, zodat je vlot kan inschrijven op activiteiten 

 • Het beheer en de opvolging van het vrijwilligersbestand en de bestuursmandatenn

 • Statistisch onderzoek om onze werking te evalueren en te verbeteren

 • De boekhouding en het beheer van klanten en leveranciers

 • Het bekomen van subsidies door de overheid

SOLvzw baseert zich daarbij op volgende gronden:

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen bv. voor de boekhouding en voor subsidiereglementen zijn we verplicht om een aantal gegevens bij te houden.

 • Een afgewogen gerechtvaardigd belang, bv. om jou te kunnen informeren over onze werking en je uit te nodigen op onze activiteiten registreren we je mailadres.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verwerken jouw gegevens enkel wanneer dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Natuurpunt kan daarvoor volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

klanten, deelnemers aan cursussen, webinars en andere activiteiten

 • Naam, adres en contactgegevens

 • Persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)

 • Automatische logging van de adreshistoriek

 • Financiële gegevens: rekeningnummer, deelnames aan activiteiten

Vrijwilligers

 • Naam, adres en contactgegevens

 • Persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)

 • Automatische logging van de adreshistoriek

 • Vrijwilligersfuncties, gevolgde vrijwilligersopleidingen

 • Historiek inschakeling als lesgever   

Leveranciers en commerciële partners

 • Naam, adres en contactgegevens

 • Financiële bijzonderheden zoals BTW-nummer of ondernemingsnummer, rekeningnummer

 • Bestelinformatie en gegevens inzake het betalingsverkeer

Webwinkel

SOLvzw heeft een webwinkel waar u cursussen kunt boeken. Voor het dagelijkse beheer van de webwinkel maakt SOLvzw gebruik van WIX. De persoonsgegevens die u afgeeft worden door WIX alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling. Deze gegevens worden bewaard zolang het nodig is om uw bestelling te verwerken en zolang nodig is op basis van de wet. Meer informatie over de webwinkel vindt u terug in de privacy verklaring van de webwinkel.

Voor de online aankopen, kan SOLvzw uw persoonsgegevens en aankoopgegevens gebruiken om u te informeren over producten, het werk van de vereniging of voor marketing- en fondsenwervende activiteiten.

Bezoekers website

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt SOLvzw persoonlijke informatie die nodig is om een optimale werking van de site te garanderen. SOLvzw maakt daarvoor gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die tijdens je websitebezoek op de harde schijf van jouw computer worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur, zodat je die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan onze website. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Als u dat niet wilt, kan je via de browser instellingen op uw computer reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

SOLvzw maakt gebruik van:

 • Noodzakelijke en functionele cookies, bv. voor het voorkomen van dataverlies.

 • Alle cookies staan onder beheer van Wix.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

SOLvzw bewaart alle gegevens totdat de vereniging ontbonden wordt.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Het beheer van de gegevens wordt gedaan via Wix. WIX is GPDR-proof

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo zal hij je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moet hij je gegevens wissen van zodra de opdracht is voltooid. 

Je hebt op elk moment recht op inzage, kopie en verbetering van je gegevens. Ook kan je je gegevens laten verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Daarvoor dien je een duidelijk verzoek te richten waarin je aangeeft wat je wenst te weten, verbeteren of verwijderen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze privacyverklaring. Om misbruik tegen te gaan, dient dit verzoek ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart te bevatten. Vragen tot het verwijderen van gegevens dien je specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal SOLvzw zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je ons steeds verzoeken om deze verwerking te stoppen.

Ook kan je de door jou verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via info@solvzw.be

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

bottom of page