onderwijs : ZOMERSCHOOL / project VEER-kracht

Momenteel heeft SOLvzw een aanvraag lopende om een Zomerschool op te richten in het Meetjes Land. Deze Zomerschool kan 2 richtingen uit.

Enerzijds toegespitst op kinderen uit kwetsbare gezinnen, anderzijds kinderen uit het reguliere of bijzondere onderwijs.

We richten ons sowieso naar kinderen die niet 100 % meekunnen in het reguliere onderwijs. 

Dit kan om verschillende redenen zijn : Hoog Sensitief,  hoog begaafd, leerstoornissen, sociale problemen, gedragsproblemen, .....

Eigenlijk is iedereen een buitenbeentje,

omdat iedereen zo anders is,
en daarom juist zo boeiend is.

 

Al het anders zijn van iedereen maakt samen een nieuwe kracht,
een meerwaarde,
een ondersteuning,
en
daardoor
nog meer
dan alleen.

 

Uniek zijn,
is fantastisch,
is ontzettend inspirerend, en doet vergelijken helemaal wegebben.

 

Er ontstaat rust en zelfrespect,

omdat de strijd van beter of slechter gestreden is.

 

Dan is er tijd om echt iets te doen, om echt iets te leren,
om dromen te realiseren
ook reeds op hele jonge leeftijd. 

 

 

Visie 

 

 

Alles begint bij gezondheid 

 

We vertrekken vanuit gezondheid creëren. 

Dit doen we via beweging, ademhaling, muziek,  (water-)dans, acrobatie, contactimprovisatie, yoga, massage, gevechtstechnieken,...

 

Gezondheid wordt verkregen of behouden door intens lichamelijk bezig te zijn waardoor mentaal, creatief en emotioneel ruimte komt voor echt leren.

Er bestaat veel mogelijkheid tot het werken met het lichaam (minstens 1 uur per dag)

Een diepe lijfelijke beleving is mogelijk zowel in groep als individueel en is afgestemd op het individuele kind. 

Ook voeding en verzorging en bewustwording hieromtrent nemen een belangrijke plaats in, op deze school.

 

Zowel voor het creatieve, intuïtieve als het wetenschappelijk geniale kind is de gezondheid van het lichaam (voertuig) van belang. 

 

Rust en natuur, binnen en buiten

 

Het creëren van een prikkelarme omgeving en het werken in kleine groepen is absolute prioriteit. (groepen van 5- maximum 10 kinderen)

 

De pop-up school is gelegen in de natuur of in de buurt van een natuurgebied waardoor de kinderen tot rust kunnen komen. Daarnaast kunnen ze uiteraard deze natuur op velerlei manieren exploreren. (experimenteren, spelen, tuinieren, dieren ontmoeten en verzorgen,...) 

 

We zullen samenwerken met mensen uit verschillende vakgebieden. Natuurpunt Meetjes land heeft zich momenteel al kandidaat gesteld als partner.  We werken sowieso in nauw overleg met de oudere om tegemoet te kunnen komen aan de specifieke noden van ieder kind. Dit impliceert dat er voorafgaand een intake gesprek zal plaats vinden. U dient hier rekening mee te houden. Indien u interesse heeft kan u uw kind vooraf reeds registreren. Deze pre-registratie betekent dat er nog geen verplichtingen zijn. Vanaf het moment dat de overheid ons project goedkeurt, krijgt u een uitnodiging om uw kind te registreren.

 

De volledige visietekst kan je terugvinden via de onderstaande link.

 
Wie schrijf je in ?
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Aantal kinderen op dit moment geregistreerd : kleuter 0, eerste graad 3, tweede graad  9, derde graad, 7

VACATURE

Momenteel zijn we op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij dit project. Lesgevers die zich geroepen voelen mogen steeds een mailtje sturen naar info@solvzw.be

Zomerschool-Adegem.jpg

Dit traject kan ook gebruikt worden om kinderen uit kwetsbare gezinnen weerbaarder te maken.

Heeft u gemeente of stad nood aan een dergelijk aanbod gelieve ons dan te contacteren via mail : info@solvzw.be